Copyright & Disclaimer | De Tuinmeubelen Specialist

Informatie over de inhoud van deze website: Voor alle duidelijkheid wijst De Tuinmeubelenspecialist, hierna te noemen De Tuinmeubelenspecialist,, ten aanzien van de website www.detuinmeubelenspecialist.nl, u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van De Tuinmeubelenspecialist,. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Tuinmeubelenspecialist,. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door De Tuinmeubelenspecialist, met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Tuinmeubelenspecialist, behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel De Tuinmeubelenspecialist, alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Tuinmeubelenspecialist, niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van detuinmeubelenspecialist.nl, welke geen eigendom zijn van De Tuinmeubelenspecialist,, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van De Tuinmeubelenspecialist,. Hoewel De Tuinmeubelenspecialist, uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door De Tuinmeubelenspecialist, worden onderhouden wordt afgewezen.

De Tuinmeubelenspecialist, sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.